Forward Bank: Інформація про зміни до тарифів та умов по картам // 07.05.2018

З 15 травня 2018 р. набувають чинності зміни до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ БАНК ФОРВАРД. // 07.05.2018

З новими умовами Ви можете ознайомитись за посиланнями нижче: 

Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД»

з 07 червня 2018 р. набувають чинності зміни до всіх Тарифів за картковими продуктами, а саме назви таирфів будуть викладені у наступній редакції:

Плата за обслуговування:

 

картки, стягується щорічно

 

Рахунку, стягується щомісячно

 

Кредитної заборгованості, стягується щомісячно1

 

Розмір процентів, що нараховуються по кредиту (річних) у т.ч. на суму понадлімітної заборгованості:

 

протягом пільгового періоду

 

після закінчення пільгового періоду та по операціям, на які пільговий період не поширюється

 

Мінімальний платіж:

 

Платіж за Основним боргом

0,5% від суми Основного боргу, який наявний у клієнта на Розрахункову дату (за винятком строкової понадлімітної заборгованості)

1 Нараховується відповідно до Умов надання та обслуговування платіжних карток ПАТ «БАНК ФОРВАРД»

Быстрый поиск

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

ШвидкоГроші

Кредит за 30 минут

Сумма: от 600 до 10 000 грн.

Выдача: наличные или на карту

Возраст: от 18 до 60 лет

Документы: паспорт и ИНН