О чем говорит клиентам убыточность банка

Расспрашивал экспертов Prostobank.ua

Ростислав Синишин, член Правления, директор по рискам Idea Bank (Идея Банк) (языком оригинала)

Значення фінансового результату полягає в тому, що він є базою для збільшення власного капіталу, який, в свою чергу, гарантує фінансову стійкість банку, є основою виплати дивідендів та розвитку самого банку.

Отриманий за підсумком року збиток повинен насторожити клієнта банку та потребує детального проаналізу причин збиткової діяльності. Аналіз рентабельності слід проводити у динаміці за тривалий період і в комплексі з оцінкою інших показників, зокрема ліквідності, динаміки депозитної бази, достатності капіталу, якості кредитного портфелю. Якщо фінансовий результат від’ємний тривалий період часу і погіршується, то це є тривожним сигналом. Також потрібно брати до уваги макроекономічну ситуацію і загальні тенденції в банківській системі, проводити порівняння із результатами та тенденціями в інших банках.

Як правило причиною збиткової діяльності є погіршення якості активів, недостатня якість зобов’язань, нестабільність депозитної бази банку, або ж апріорі неправильно обрана й побудована бізнес-модель фінансової установи.

2017 рік банківська система України закрила зі збитком у 24,4 млрд. Основною причиною залишаються значні відрахування окремих банків у резерви під можливі втрати від активних операцій. Якщо причина криється в цьому, то потрібно звернути увагу  на динаміку доформування резервів та якість кредитного портфеля. Одна річ, коли банк зарезервував проблемну заборгованість минулих років, одноразово погіршив фінансовий результат без загрози достатності капіталу, або поєднуючи із проведеною докапіталізацією, і вже надалі, контролюючи якість нових продаж кредитів, покращує якість кредитного портфеля, генерує доходи, якими перекриє отримані збитки. Інша ж ситуація, коли кредитний портфель стабільно погіршується, стабільно зростає частка простроченої заборгованості, що тягне за собою необхідність постійного визнання резервів та збільшення збитків. Така тенденція є загрозливою для фінансової стабільності банку, означає зменшення власного капіталу, ризик недостатності капіталу, можливі проблеми з ліквідністю у зв’язку із погіршенням сплат кредитів та розбалансуванням активів та зобов’язань.

Другий ключовий визначник фінансового результату банку – результат основної або операційної роботи. Представлений він чистим процентним та комісійним доходом банку. Залежить від правильності побудови бізнес-моделі банку. Якщо банк обрав правильну стратегію розвитку, грамотно управляє процентним ризиком, процентною маржею, продуктовою лінійкою, не відчуває проблем з ліквідністю, то у підсумку генерує прибуток основної діяльності. Важливо вкладникові звертати увагу на динаміку процентних витрат у поєднанні з оцінкою депозитної бази. Якщо банк відчуває дефіцит ліквідності, то змушений відтоки депозитів та виплату відсотків за ними фінансувати за рахунок залучення нових вкладів. Банк тоді попадає в так звану фінансову спіраль. В умовах конкурентної боротьби за депозитного клієнта такі банки, як правило, пропонують відсоткові ставки на порядок вищі за ринок, наростають процентні витрати, які генерують від’ємний чистий процентний дохід. Поєднуватись це може із ростом витрат на рекламну кампанію по залученню депозитів. Особливо загрозливою є ситуація нарощення процентних витрат, які перевищують процентні доходи і поєднуються із відтоками депозитного портфеля. Ще одним сигналом може бути перекриття банками розривів ліквідності фінансуванням з міжбанківського ринку, яке є нестабільним, короткостроковим і часто дорогим ресурсом. Як можливий результат в таких випадках – криза ліквідності банку.

Валентин Меняйло, глава правления Конкорд Банка

Если по результатам года обслуживающий банк показывает убытки, то это еще ни о чем не говорит клиентам. Прибыль или убыток – это условный показатель. О надежности банка можно судить по выполнению им нормативов, установленных НБУ.

Актуальная стоимость депозитов в Украине

Актуальная стоимость депозитов по срокам

Актуальная стоимость депозитов по валютам

Не пропустите новые статьи!Заказать онлайн

Кредит на карту

Кредит онлайн под 0%

Кредитную карту

Кредит под залог

Кредит наличными

Забавное видео

2-х летний малыш любит бросать. Смотрите, что получилось, когда родители купили ему баскетбольное кольцо! Посмотреть все видео малыша можно на канале BasketBoy TV